Comercio Internacional de Mercancías, S. G. de. «La Balanza Comercial Agroalimentaria En 2018». Boletín Económico De ICE, n.º 3117, noviembre de 2019, doi:10.32796/bice.2019.3117.6924.